Ügyvéd-Attorney-Anwalt

 

 

 

Szakterületeink

 

Ingatlan jog

 

jogi tanácsadás, szerződés szerkesztése, véleményezése

lakás, családi ház adásvétel, csere, ajándékozás, bérlet
termőföld, szőlő, zártkert adásvétel,csere, ajándékozás, haszonbérlet
hitellel terhelt ingatlan adásvétele 
végrehajtási joggal terhelt ingatlan adásvétele
hitelből finanszírozott ingatlan adásvétel 
tájékoztatás ingatlan adásvétellel kapcsolatos illeték és adófizetési kötelezettségről
földhivatali eljárások

Cég jog

jogi tanácsadás, szerződés szerkesztése, véleményezése

gazdasági társaságok (Kft., Bt., Kkt., Zrt.) alapítása
társasági szerződés módosítása
tőrzstőke emelés
üzletrész adásvételi szerződés szerkesztése
társaságok megszüntetése, végelszámolása 
Követeléskezelés, fizetési felszólítás 
képviselet felszámolási eljárásban
cégek képviselete bíróságon, adóhatóság és más hatóságok előtt peres és nem peres eljárásokban
társasági dokumetumok- SZMSZ és más szabályzatok - elkészítése.

ügyvezetők képviselete a megszünt cég tartozásaival kapcsolatos felelősség megállapítása iránti perekben

 

Adó jog

 

jogi tanácsadás, képviselet adóhatóság és bíróság előtt

fellebbezés adóhatározattal szemben
képviselet adóhatározat bírósági felülvizsgálata során
felszámolási eljárások
végrehajtási eljárások
képviselet adóügyekkel összefüggő büntetőeljárások során

Cégátvilágítás, e-Discovery

 

Öröklési jog

jogi tanácsadás, szerződés véleményezése és szerkesztése, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

végrendelet szerkesztése
végrendelet megtámadása
örökösök közötti jogvita
hagyatéki tartozások
képviselet közjegyző előtti hagyatéki eljárásban
öröklési szerződések
öröklésről való lemondás
Halál esetére szóló ajándékozás
tartási szerződés

 

Közlekedési jog

jogi tanácsadás és képviselet rendőrség, bíróság előtt

szabálysértési ügyek
közlekedési baleset okozása

 

Dologi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

birtokvédelem
elbirtoklás
ráépítés
haszonélvezet
szomszédjogok
telki szorgalom

Kötelmi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

szerződés érvénytelensége
szerződésszegés
zálogjog
kezesség
egyes szerződésekből eredő igények: adásvétel, kölcsön, biztosítás, vállalkozás, stb.

Személyiségi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

jóhírnév megsértése miatti kártérítés
sajtóhelyreigazítás

 

Végrehajtási jog, Fizetési meghagyásos eljárás

      Jogi tanácsadás, képviselet végrehajtó, közjegyző és bíróság előtt

fizetési meghagyás benyújtása
ellentmondás benyújtása
végrehajtás indítása
végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem
végrehajtási kifogás megírása

 

Tel.: +36-20 6626109

Email.: iroda@drbartok.hu

8000

Székesfehérvár

Liszt Ferenc utca 3.